Dokumentace zkouškového příkladu z předmětu "Databáze"

Copyright © květen 1999   Martin Přikryl

Popis reality

Společnost PraByt spravuje několik domů na Praze 4. Pro každý byt v těchto domech potřebuje evidovat nájemníky a to i zpětně. Každý z domů někdo uklízí, může to být buď nějaká firma nebo někdo z nájemníků, kterých může být i několik na jeden dům. Pro každý dům resp. byt se dále zaznamenávají veškeré náklady, které se projevují na pravidelných měsíčních platbách. Je to hlavně výše nájemného za m2, která je stejná pro všechny byty domu, ale mezi jednotlivými domy se může lišit. Dále jsou to další náklady, z nichž některé se vztahují k domu a rozpočítávají se na jednotlivé byty podle různých kritérií (počet nájemníků, plocha ...) a některé se vztahují ke konkrétnímu bytu. Náklady, které se v jednom domě vztahují ke konkrétním bytům, mohou být v jiném domě rozpočítávány (např. podle existence vodoměrů). Ke každému nákladu resp. položce nájmu se zaznamenává jak cena za jednotku v příslušném měsíci (pokud položka má jednotky) tak spotřeba domu resp. bytu v měsíci a to i zpětně.

Datový model na konceptuální úrovni
Datový model na konceptuální úrovni (5 kB)
Datový model (včetně popisu atributů)
Datový model (včetně popisu atributů) (14 kB)

Definice tabulek

Poznámka: V této kapitole je výpis SQL příkazů k vytvoření databáze a k jejímu naplnění testovacími daty. Tyto SQL příkazy jsou součástí archívu ke stažení.