Dokumentace k bázi znalostí na předmět Expertní systémy (IZI229)

Copyright © květen 1999   Martin Přikryl a Aleš Dvorák

Obsah

 1. Výběr aplikační oblasti
 2. Řešení úlohy
 3. Použité řešení
 4. Hypotetické zapojení systému
 5. Báze znalostí ŠKOLY
  1. Výroky v bázi znalostí ŠKOLY
  2. Pravidla v bázi znalostí ŠKOLY

Výběr aplikační oblasti

Jako aplikační oblast pro naši bázi znalostí jsme si zvolili výběr nejvhodnější vysoké školy vzhledem k vlastnostem uživatele. Záměrně jsme neřešili oblasti, o kterých nemáme dostatečný přehled a znalosti, tedy hlavně některé humanitní a umělecké směry.

Jelikož jde o oblast velmi dobře známou, není zapotřebí bližší vysvětlení či objasnění základních pojmů.

Řešení úlohy

Cílem úlohy je doporučit studentovi (nejčastěji střední školy) jeden z vybraných studijních oborů na vysoké škole a zároveň mu podat přehled škol (resp. fakult), na kterých se tento obor vyučuje. Systém tedy pomáhá řešit problém každého absolventa střední školy.

Při tvorbě této úlohy jsme vycházeli z toho, že student má určité představy o své budoucí práci a dokáže správně popsat své zájmy a charakterové vlastnosti. Dalším důležitým faktorem, je absolvovaná střední škola, tedy jestli má student všeobecné vzdělání (gymnázium...) nebo je již částečně specializován (střední průmyslová škola, zdravotnická škola...).

Použité řešení

Úloha byla koncipována tak, že ke každému oboru byla přiřazena skupina charakterových a jiných vlastností. Tyto vlastnosti jsou vyžadovány jak pro úspěšné absolvování daného oboru, tak i pro pozdější praxi. Některé ze zkoumaných vlastností jsou brány jako shrnutí jiných. To znamená, že přestože velká část struktury báze znalostí je dvouúrovňová, v některých případech je vložena i třetí úroveň.

Původním záměrem bylo na základě odpovědí na první otázky a z absolvované střední školy usoudit, zda je uživatel spíše humanitního nebo technického zaměření a z tím i omezit (pomocí kontextů) okruh dalších otázek. Nakonec jsme se přesvědčili, že nelze takto jednoduše, na základě několika otázek "odsoudit" uživatele k jednomu z těchto směrů.

Systém na základě odpovědí na kladené otázky systém určí, které z definovaných vlastností dotazovaný uživatel má a z toho dále odvodí vhodný obor/obory studia. Samozřejmě kvalita rozhodnutí také závisí na schopnosti dotazovaného odpovědět pravdivě a podle skutečnosti na otázku, byť je odpověď pro něj negativní.

Hypotetické zapojení systému

Tento expertní systém by mohl být zapojen do informačních systémů středních škol. Bylo by vhodné v tomto případě do hodnocení zapojit i výsledky maturitní zkoušky, a to i v závislosti na předmětech, ze kterých byla skládána, dále na absolvovaných volitelných předmětech a na doporučeních od učitelů. Výsledky této analýzy by byly poskytnuty každému absolventu v době přihlašování na vysoké školy.

Báze znalostí ŠKOLY


Popis báze znalostí:
Expertní systém pro pomoc při výběru nejvhodnější vysoké školy.

Datum vytvoření: 28.4.1999
Datum poslední aktualizace: 25.5.1999
Expert: Martin Přikryl & Aleš Dvorák
Znalostní inženýr: Aleš Dvorák & Martin Přikryl

Počet výroků: 76
Počet pravidel: 318
Počet cílů: 11
Rozsah vah: < -3 , 3 >
Zvolený inferenční mechanismus: standardní

Výroky v bázi znalostí ŠKOLY


 1 Ekonomicke smery - ekonomie
          CIL
  VSE - f.financi a ucet.,f.mezin.vztahu, f.narodohospodarska,
  UK-f.socialnich ved,CZU-provozne-ekonomicka f.,
  UJEP-f.socialne ekonomicka
  VSP-f.rizeni a inf.tech.,ZU-f.ekonomicka,
  SLU-obchodne podnikatelska f.
  VSB-ekononomicka f.,U.Pardubice-f.ekonomicko-spravni

 2 Ekonomicke smery - management
          CIL
  VSE-f.podnikohospodarska
  VSP-f.rizeni a informacni tenchologie
  SLU-f.managementu
  VSB-ekonomicka f.

 3 Ekonomicke smery - marketing
          CIL
  VSE-f.podnikohospodarska
  SLU-obchodne-podnikatelska f.
  VSB-ekonomicka f.

 4 Ekonomicke smery - informatika
          CIL
  VSE-f.informatiky a statistiky
  CVUT-f.elektrotechnicka,UK-f.matematicko-fyzik.
  CZU-technicka f.,TUvL-ekonomickaf.,f.mechanotroniky
  VSP-f.rizeni a informacni technolofie,
  SLU-obchodne podnikatelska f.
  VSB-f.elektrotechniky a informatiky, MUNI-f.informatiky

 5 Technicke smery - elektro a strojni
          CIL
  CVUT-f.strojni,f.elektrotechnicka,f.dopravni, CZU-technicka f.
  U.Pardubice-dopravni f.
  ZU-f.elektrotechnicka,f.strojni
  VSB-strojni f., VUT-f.elektroniky a informatiky

 6 Technicke smery - stavebnictvi a architektura
          CIL
  CVUT-f.stavebni, f.architektury
  TUvL-f.architektury,f.strojni,f.mechanotroniky
  VSB-stavebni f.
  VUT-f.architektury, f.stavebni

 7 Humanitni smery - pravo
  UK-pravnicka f.
  MUNI-pravnicka f.

 8 Humanitni smery - pedagogika
          CIL
  Pedagogicke fakulty na:
  UK, TUvL, UJEP, VSP, ZU, JU,
  OU, MUNI

 9 Humanitni smery - jazyky
          CIL
  UK-filozoficka f.
  UP-ustav jazyku a humanitnich studii
  OU-filozoficka f.
  MUNI-filozoficka f.

 10 Prirodovedecke smery - lekarstvi
          CIL
  UK-1.,2.,3. lekazrka f., lekarska f. v Plzni,
   lekarska f. HK, farmaceuticka f.
  JU-f.zdravotne socialni, biologicka f.
  OU-zdravotne socialni f., MUNI-lekarska f.

 11 Prirodovedecke smery - chemie
          CIL
  VSCH-f.chemicke technologie, f.chemicko-inzenyrska
   f.potravinarske a biochemicke technologie,
  UP-f.chemicko-technologicka, OU-f.prirodovedecka,
  VUT-chemicka f.

 12 Prirodovedecke smery - matematika a fyzika
          CIL
  UK-f.matematicko-fyzikalni
  CVUT-f. jaderna a fyzikalne inzenyrska
  SLU-filozoficko-prirodovedecka f.
  OU-prirodovedecka f.

 14 Studoval(a) jste skolu se vseobecnym zamerenim ?
          SDRUZENY DOTAZ c. 1
  Vyberte prosim jednu moznost a na tu odpovezte "3". V
  ostatnich pripadech prosim odpovezte "-3".

 15 Studoval(a)jste obchodni akademii nebo jinou ekonomickou
  skolu ?
          SDRUZENY DOTAZ c. 1
  Vyberte prosim jednu moznost a na tu odpovezte "3". V
  ostatnich pripadech prosim odpovezte "-3".

 16 Studoval(a) jste prumyslovou nebo jinak technicky
  zamerenou skolu ?
          SDRUZENY DOTAZ c. 1
  Vyberte prosim jednu moznost a na tu odpovezte "3". V
  ostatnich pripadech prosim odpovezte "-3".

 17 Studoval(a) jste zdravotnickou skolu ?
          SDRUZENY DOTAZ c. 1
  Vyberte prosim jednu moznost a na tu odpovezte "3". V
  ostatnich pripadech prosim odpovezte "-3".

 19 Pracujete rad(a) s detmi ?
          DOTAZ

 20 Ovladate praci na pocitaci ?
          DOTAZ
  Mame na mysli zakladni znalosti kancelarskych aplikaci
  nebo programatorske znalosti.

 21 Ovladate dobre cizi jazyky ?
          DOTAZ
  Mame na mysli konverzacni znalosti na pokrocile urovni.

 22 Pracujete rad(a) s lidmi ?
          DOTAZ

 23 Zajimate se o politiku ?
          DOTAZ
  Sledujete tedy denni tisk a ostatni media zabyvajici se
  politikou ?

 24 Zajimate se o historii ?
          DOTAZ
  Mame na mysli predevsim historii poslednich dvou stoleti.

 25 Je Vasi zivotni touhou pomahat lidem ?
          DOTAZ

 26 Snesete pohled na lidske utrpeni ?
          DOTAZ

 27 Mate esteticke citeni ?
          DOTAZ
  Tzn.malujete, zpivate nebo jste jinak umelecky aktivni ?

 28 Mate touhou ridit a ovladat lidi ?
          DOTAZ

 29 Chcete odhalovat tajemstvi prirody ?
          DOTAZ

 30 Chcete zanechat hodnoty pro pristi generace ?
          DOTAZ

 31 Uprednostnujet financni ohodnoceni pred zajimavoupraci?
          DOTAZ
  Hraji pro Vas velkou roli penize a nevadila by Vam nudna
  prace ?

 32 Zajimate se o elektroniku nebo elektrotechniku ?
          DOTAZ

 33 Vadil by Vam druh studia, ke kteremu je treba biflovani?
          DOTAZ
  Tzn. ucit se velke mnozstvi latky bez nutnosti pochopit
  tuto latku.

 34 Chcete byt v budoucnu sam sobe sefem ?
          DOTAZ
  Tzn. chcete podnikat, mit volnou pracovni dobu a nebyt
  zamestnancem.

 35 Jste ochoten(na) podstupovat urcite riziko ?
          DOTAZ
  Mame na mysli predevsim pracovni riziko.

 36 Myslite si, ze mate vseobecny prehled ?
          DOTAZ

 37 Sledujete aktualni spolecenske deni ?
          DOTAZ

 38 Sledujete aktualni politicke deni ?
          DOTAZ

 39 Vyrovnavate se snadno s osobnimi problemy ?
          DOTAZ
  Mate psychicky silnou povahu ?

 40 Jste schopen(na) pracovat v tymu ?
          DOTAZ
  Jste nekonfliktni typ cloveka ?

 41 Jste schopen(na) pracovat samostatne ?
          DOTAZ

 42 Mate jiz praxi v oboru, ve kterem byste chtel pracovat ?
          DOTAZ

 43 Mate smysl pro zodpovednost ?
          DOTAZ

 44 Mate smysl pro presnost ?
          DOTAZ

 45 Mate matematicke mysleni ?
          DOTAZ

 50 "Imperialista"

 51 "Risk je zisk"

 52 "Dravec"

 53 "Pocitacovy grafik"

 54 "Pocitacovy technik"

 55 "Domaci kutil"

 56 "Mat-fyzak"

 57 "Honba za penezi"

 58 "Hardwarovy kutil"

 59 "Novinar"

 60 "Geometr"

 61 "3D grafik"

 62 "Zodpovedny, samozstatny a presny clovek"

 63 "Politik"

 64 "Hacker"

 65 "Porodnik"

 66 "Ma prehled o aktualnim deni"

 67 "Je schopen pracovat v jakychkoliv podminkach"

 68 "Vsestrany prehled"

 69 "Politik-historik"

 70 "Renezancni clovek"

 71 "Clovek, ktery pracuje na vlastni pest"

 72 "Exaktni matematik"

 73 "Narusitel tymu"

 74 "Encyklopedie tymu"

 75 "Humanista"

 76 "Lekar vyzkumnik"

Pravidla v bázi znalostí ŠKOLY


Cislo pravidla  92
Kontext  Nepouzit
Jestlize  ( 24) Zajimate se o historii ?
Potom   (  6) Technicke smery - stavebnictvi a architektura
s vahou   2.0

Cislo pravidla  93
Kontext  Nepouzit
Jestlize  ( 60) "Geometr"
Potom   (  6) Technicke smery - stavebnictvi a architektura
s vahou   2.0

Cislo pravidla  94
Kontext  Nepouzit
Jestlize  ( 30) Chcete zanechat hodnoty pro pristi generace ?
Potom   (  6) Technicke smery - stavebnictvi a architektura
s vahou   2.0

Cislo pravidla  95
Kontext  Nepouzit
Jestlize  ( 52) "Dravec"
Potom   (  6) Technicke smery - stavebnictvi a architektura
s vahou   2.0

Cislo pravidla  96
Kontext  Nepouzit
Jestlize  ( 59) "Novinar"
Potom   (  6) Technicke smery - stavebnictvi a architektura
s vahou   2.0

Cislo pravidla  97
Kontext  Nepouzit
Jestlize  ( 73) "Narusitel tymu"
Potom   (  6) Technicke smery - stavebnictvi a architektura
s vahou   2.0

Cislo pravidla  98
Kontext  Nepouzit
Jestlize  ( 37) Sledujete aktualni spolecenske deni ?
Potom   (  6) Technicke smery - stavebnictvi a architektura
s vahou   1.0

Cislo pravidla  99
Kontext  Nepouzit
Jestlize  ( 67) "Je schopen pracovat v jakychkoliv podminkach"
Potom   (  6) Technicke smery - stavebnictvi a architektura
s vahou   2.0

Cislo pravidla 100
Kontext  Nepouzit
Jestlize  ( 71) "Clovek, ktery pracuje na vlastni pest"
Potom   (  6) Technicke smery - stavebnictvi a architektura
s vahou   2.0

Cislo pravidla 101
Kontext  Nepouzit
Jestlize  ( 72) "Exaktni matematik"
Potom   (  6) Technicke smery - stavebnictvi a architektura
s vahou   2.0

Cislo pravidla 102
Kontext  Nepouzit
Jestlize  ( 14) Studoval(a) jste skolu se vseobecnym zamerenim ?
Potom   (  7) Humanitni smery - pravo
s vahou   1.0

Cislo pravidla 103
Kontext  Nepouzit
Jestlize  ( 63) "Politik"
Potom   (  7) Humanitni smery - pravo
s vahou   2.0

Cislo pravidla 104
Kontext  Nepouzit
Jestlize  ( 75) "Humanista"
Potom   (  7) Humanitni smery - pravo
s vahou   2.0

Cislo pravidla 105
Kontext  Nepouzit
Jestlize  ( 23) Zajimate se o politiku ?
Potom   (  7) Humanitni smery - pravo
s vahou   2.0

Cislo pravidla 106
Kontext  Nepouzit
Jestlize  ( 24) Zajimate se o historii ?
Potom   (  7) Humanitni smery - pravo
s vahou   2.0

Cislo pravidla 107
Kontext  Nepouzit
Jestlize  ( 76) "Lekar vyzkumnik"
Potom   (  7) Humanitni smery - pravo
s vahou   2.0

Cislo pravidla 108
Kontext  Nepouzit
Jestlize  ( 28) Mate touhou ridit a ovladat lidi ?
Potom   (  7) Humanitni smery - pravo
s vahou   1.0

Cislo pravidla 109
Kontext  Nepouzit
Jestlize  ( 33) Vadil by Vam druh studia, ke kteremu
          je treba biflovani ?
Potom   (  7) Humanitni smery - pravo
s vahou   2.0

Cislo pravidla 110
Kontext  Nepouzit
Jestlize  ( 34) Chcete byt v budoucnu sam sobe sefem ?
Potom   (  7) Humanitni smery - pravo
s vahou   1.0

Cislo pravidla 111
Kontext  Nepouzit
Jestlize  ( 59) "Novinar"
Potom   (  7) Humanitni smery - pravo
s vahou   2.0

Cislo pravidla 112
Kontext  Nepouzit
Jestlize  ( 36) Myslite si, ze mate vseobecny prehled ?
Potom   (  7) Humanitni smery - pravo
s vahou   2.0

Cislo pravidla 113
Kontext  Nepouzit
Jestlize  ( 66) "Ma prehled o aktualnim deni"
Potom   (  7) Humanitni smery - pravo
s vahou   2.0

Cislo pravidla 114
Kontext  Nepouzit
Jestlize  ( 71) "Clovek, ktery pracuje na vlastni pest"
Potom   (  7) Humanitni smery - pravo
s vahou   2.0

Cislo pravidla 115
Kontext  Nepouzit
Jestlize  ( 44) Mate smysl pro presnost ?
Potom   (  7) Humanitni smery - pravo
s vahou   2.0

Cislo pravidla 116
Kontext  Nepouzit
Jestlize  ( 19) Pracujete rad(a) s detmi ?
Potom   (  8) Humanitni smery - pedagogika
s vahou   2.0

Cislo pravidla 117
Kontext  Nepouzit
Jestlize  ( 75) "Humanista"
Potom   (  8) Humanitni smery - pedagogika
s vahou   2.0

Cislo pravidla 118
Kontext  Nepouzit
Jestlize  ( 70) "Renezancni clovek"
Potom   (  8) Humanitni smery - pedagogika
s vahou   2.0

Cislo pravidla 119
Kontext  Nepouzit
Jestlize  ( 65) "Porodnik"
Potom   (  8) Humanitni smery - pedagogika
s vahou   2.0

Cislo pravidla 120
Kontext  Nepouzit
Jestlize  ( 76) "Lekar vyzkumnik"
Potom   (  8) Humanitni smery - pedagogika
s vahou   2.0

Cislo pravidla 121
Kontext  Nepouzit
Jestlize  ( 68) "Vsestrany prehled"
Potom   (  8) Humanitni smery - pedagogika
s vahou   2.0

Cislo pravidla 122
Kontext  Nepouzit
Jestlize  ( 71) "Clovek, ktery pracuje na vlastni pest"
Potom   (  8) Humanitni smery - pedagogika
s vahou   2.0

Cislo pravidla 123
Kontext  Nepouzit
Jestlize  ( 39) Vyrovnavate se snadno s osobnimi problemy ?
Potom   (  8) Humanitni smery - pedagogika
s vahou   2.0

Cislo pravidla 124
Kontext  Nepouzit
Jestlize  ( 21) Ovladate dobre cizi jazyky ?
Potom   (  9) Humanitni smery - jazyky
s vahou   2.0

Cislo pravidla 125
Kontext  Nepouzit
Jestlize  ( 69) "Politik-historik"
Potom   (  9) Humanitni smery - jazyky
s vahou   2.0

Cislo pravidla 126
Kontext  Nepouzit
Jestlize  ( 27) Mate esteticke citeni ?
Potom   (  9) Humanitni smery - jazyky
s vahou   2.0

Cislo pravidla 127
Kontext  Nepouzit
Jestlize  ( 33) Vadil by Vam druh studia,
          ke kteremu je treba biflovani ?
Potom   (  9) Humanitni smery - jazyky
s vahou   2.0

Cislo pravidla 130
Kontext  Nepouzit
Jestlize  ( 41) Jste schopen(na) pracovat samostatne ?
Potom   (  9) Humanitni smery - jazyky
s vahou   2.0

Cislo pravidla 131
Kontext  Nepouzit
Jestlize  ( 42) Mate jiz praxi v oboru,
          ve kterem byste chtel pracovat ?
Potom   (  9) Humanitni smery - jazyky
s vahou   2.0

Cislo pravidla 132
Kontext  Nepouzit
Jestlize  ( 17) Studoval(a) jste zdravotnickou skolu ?
Potom   ( 10) Prirodovedecke smery - lekarstvi
s vahou   2.0

Cislo pravidla 133
Kontext  Nepouzit
Jestlize  ( 19) Pracujete rad(a) s detmi ?
Potom   ( 10) Prirodovedecke smery - lekarstvi
s vahou   2.0

Cislo pravidla 134
Kontext  Nepouzit
Jestlize  ( 75) "Humanista"
Potom   ( 10) Prirodovedecke smery - lekarstvi
s vahou   2.0

Cislo pravidla 135
Kontext  Nepouzit
Jestlize  ( 76) "Lekar vyzkumnik"
Potom   ( 10) Prirodovedecke smery - lekarstvi
s vahou   2.0

Cislo pravidla 136
Kontext  Nepouzit
Jestlize  ( 65) "Porodnik"
Potom   ( 10) Prirodovedecke smery - lekarstvi
s vahou   2.0

Cislo pravidla 137
Kontext  Nepouzit
Jestlize  ( 27) Mate esteticke citeni ?
Potom   ( 10) Prirodovedecke smery - lekarstvi
s vahou   2.0

Cislo pravidla 138
Kontext  Nepouzit
Jestlize  ( 29) Chcete odhalovat tajemstvi prirody ?
Potom   ( 10) Prirodovedecke smery - lekarstvi
s vahou   2.0

Cislo pravidla 139
Kontext  Nepouzit
Jestlize  ( 74) "Encyklopedie tymu"
Potom   ( 10) Prirodovedecke smery - lekarstvi
s vahou   2.0

Cislo pravidla 140
Kontext  Nepouzit
Jestlize  ( 73) "Narusitel tymu"
Potom   ( 10) Prirodovedecke smery - lekarstvi
s vahou   2.0

Cislo pravidla 141
Kontext  Nepouzit
Jestlize  ( 67) "Je schopen pracovat v jakychkoliv podminkach"
Potom   ( 10) Prirodovedecke smery - lekarstvi
s vahou   2.0

Cislo pravidla 142
Kontext  Nepouzit
Jestlize  ( 52) "Dravec"
Potom   ( 10) Prirodovedecke smery - lekarstvi
s vahou   2.0

Cislo pravidla 143
Kontext  Nepouzit
Jestlize  ( 62) "Zodpovedny, samozstatny a presny clovek"
Potom   ( 10) Prirodovedecke smery - lekarstvi
s vahou   2.0

Cislo pravidla 144
Kontext  Nepouzit
Jestlize  ( 16) Studoval(a) jste prumyslovou nebo
          jinak technicky zamerenou skolu ?
Potom   ( 11) Prirodovedecke smery - chemie
s vahou   2.0

Cislo pravidla 145
Kontext  Nepouzit
Jestlize  ( 29) Chcete odhalovat tajemstvi prirody ?
Potom   ( 11) Prirodovedecke smery - chemie
s vahou   2.0

Cislo pravidla 146
Kontext  Nepouzit
Jestlize  ( 74) "Encyklopedie tymu"
Potom   ( 11) Prirodovedecke smery - chemie
s vahou   2.0

Cislo pravidla 147
Kontext  Nepouzit
Jestlize  ( 52) "Dravec"
Potom   ( 11) Prirodovedecke smery - chemie
s vahou   2.0

Cislo pravidla 148
Kontext  Nepouzit
Jestlize  ( 73) "Narusitel tymu"
Potom   ( 11) Prirodovedecke smery - chemie
s vahou   2.0

Cislo pravidla 149
Kontext  Nepouzit
Jestlize  ( 72) "Exaktni matematik"
Potom   ( 11) Prirodovedecke smery - chemie
s vahou   2.0

Cislo pravidla 152
Kontext  Nepouzit
Jestlize  ( 71) "Clovek, ktery pracuje na vlastni pest"
Potom   ( 11) Prirodovedecke smery - chemie
s vahou   2.0

Cislo pravidla 153
Kontext  Nepouzit
Jestlize  ( 67) "Je schopen pracovat v jakychkoliv podminkach"
Potom   ( 11) Prirodovedecke smery - chemie
s vahou   2.0

Cislo pravidla 154
Kontext  Nepouzit
Jestlize  ( 53) "Pocitacovy grafik"
Potom   ( 12) Prirodovedecke smery - matematika a fyzika
s vahou   2.0

Cislo pravidla 155
Kontext  Nepouzit
Jestlize  ( 56) "Mat-fyzak"
Potom   ( 12) Prirodovedecke smery - matematika a fyzika
s vahou   2.0

Cislo pravidla 156
Kontext  Nepouzit
Jestlize  ( 60) "Geometr"
Potom   ( 12) Prirodovedecke smery - matematika a fyzika
s vahou   1.0

Cislo pravidla 157
Kontext  Nepouzit
Jestlize  ( 29) Chcete odhalovat tajemstvi prirody ?
Potom   ( 12) Prirodovedecke smery - matematika a fyzika
s vahou   2.0

Cislo pravidla 158
Kontext  Nepouzit
Jestlize  ( 30) Chcete zanechat hodnoty pro pristi generace ?
Potom   ( 12) Prirodovedecke smery - matematika a fyzika
s vahou   2.0

Cislo pravidla 159
Kontext  Nepouzit
Jestlize  ( 33) Vadil by Vam druh studia,
          ke kteremu je treba biflovani ?
Potom   ( 12) Prirodovedecke smery - matematika a fyzika
s vahou   2.0

Cislo pravidla 160
Kontext  Nepouzit
Jestlize  ( 35) Jste ochoten(na) podstupovat urcite riziko ?
Potom   ( 12) Prirodovedecke smery - matematika a fyzika
s vahou   2.0

Cislo pravidla 161
Kontext  Nepouzit
Jestlize  ( 38) Sledujete aktualni politicke deni ?
Potom   ( 12) Prirodovedecke smery - matematika a fyzika
s vahou   2.0

Cislo pravidla 162
Kontext  Nepouzit
Jestlize  ( 72) "Exaktni matematik"
Potom   ( 12) Prirodovedecke smery - matematika a fyzika
s vahou   2.0

Cislo pravidla 163
Kontext  Nepouzit
Jestlize  ( 68) "Vsestrany prehled"
Potom   (  9) Humanitni smery - jazyky
s vahou   1.0

Cislo pravidla 164
Kontext  Nepouzit
Jestlize  ( 50) "Imperialista"
Potom   (  8) Humanitni smery - pedagogika
s vahou   -2.0

Cislo pravidla 165
Kontext  Nepouzit
Jestlize  ( 50) "Imperialista"
Potom   ( 10) Prirodovedecke smery - lekarstvi
s vahou   -2.0

Cislo pravidla 166
Kontext  Nepouzit
Jestlize  ( 51) "Risk je zisk"
Potom   ( 10) Prirodovedecke smery - lekarstvi
s vahou   -2.0

Cislo pravidla 167
Kontext  Nepouzit
Jestlize  ( 51) "Risk je zisk"
Potom   (  6) Technicke smery - stavebnictvi a architektura
s vahou   -2.0

Cislo pravidla 168
Kontext  Nepouzit
Jestlize  ( 52) "Dravec"
Potom   ( 12) Prirodovedecke smery - matematika a fyzika
s vahou   -1.0

Cislo pravidla 169
Kontext  Nepouzit
Jestlize  ( 52) "Dravec"
Potom   (  8) Humanitni smery - pedagogika
s vahou   -1.0

Cislo pravidla 170
Kontext  Nepouzit
Jestlize  ( 53) "Pocitacovy grafik"
Potom   (  1) Ekonomicke smery - ekonomie
s vahou   -2.0

Cislo pravidla 171
Kontext  Nepouzit
Jestlize  ( 53) "Pocitacovy grafik"
Potom   (  7) Humanitni smery - pravo
s vahou   -2.0

Cislo pravidla 172
Kontext  Nepouzit
Jestlize  ( 53) "Pocitacovy grafik"
Potom   (  9) Humanitni smery - jazyky
s vahou   -2.0

Cislo pravidla 173
Kontext  Nepouzit
Jestlize  ( 53) "Pocitacovy grafik"
Potom   ( 10) Prirodovedecke smery - lekarstvi
s vahou   -2.0

Cislo pravidla 174
Kontext  Nepouzit
Jestlize  ( 53) "Pocitacovy grafik"
Potom   ( 11) Prirodovedecke smery - chemie
s vahou   -2.0

Cislo pravidla 175
Kontext  Nepouzit
Jestlize  ( 54) "Pocitacovy technik"
Potom   (  7) Humanitni smery - pravo
s vahou   -2.0

Cislo pravidla 176
Kontext  Nepouzit
Jestlize  ( 54) "Pocitacovy technik"
Potom   (  9) Humanitni smery - jazyky
s vahou   -1.0

Cislo pravidla 177
Kontext  Nepouzit
Jestlize  ( 54) "Pocitacovy technik"
Potom   ( 10) Prirodovedecke smery - lekarstvi
s vahou   -1.0

Cislo pravidla 178
Kontext  Nepouzit
Jestlize  ( 54) "Pocitacovy technik"
Potom   ( 11) Prirodovedecke smery - chemie
s vahou   -2.0

Cislo pravidla 179
Kontext  Nepouzit
Jestlize  ( 55) "Domaci kutil"
Potom   (  2) Ekonomicke smery - management
s vahou   -2.0

Cislo pravidla 180
Kontext  Nepouzit
Jestlize  ( 55) "Domaci kutil"
Potom   (  7) Humanitni smery - pravo
s vahou   -2.0

Cislo pravidla 181
Kontext  Nepouzit
Jestlize  ( 56) "Mat-fyzak"
Potom   (  1) Ekonomicke smery - ekonomie
s vahou   -1.0

Cislo pravidla 182
Kontext  Nepouzit
Jestlize  ( 56) "Mat-fyzak"
Potom   (  2) Ekonomicke smery - management
s vahou   -1.0

Cislo pravidla 183
Kontext  Nepouzit
Jestlize  ( 56) "Mat-fyzak"
Potom   (  3) Ekonomicke smery - marketing
s vahou   -1.0

Cislo pravidla 184
Kontext  Nepouzit
Jestlize  ( 56) "Mat-fyzak"
Potom   (  7) Humanitni smery - pravo
s vahou   -2.0

Cislo pravidla 185
Kontext  Nepouzit
Jestlize  ( 56) "Mat-fyzak"
Potom   (  9) Humanitni smery - jazyky
s vahou   -2.0

Cislo pravidla 186
Kontext  Nepouzit
Jestlize  ( 56) "Mat-fyzak"
Potom   ( 10) Prirodovedecke smery - lekarstvi
s vahou   -2.0

Cislo pravidla 187
Kontext  Nepouzit
Jestlize  ( 56) "Mat-fyzak"
Potom   ( 11) Prirodovedecke smery - chemie
s vahou   -1.0

Cislo pravidla 188
Kontext  Nepouzit
Jestlize  ( 57) "Honba za penezi"
Potom   (  8) Humanitni smery - pedagogika
s vahou   -2.0

Cislo pravidla 189
Kontext  Nepouzit
Jestlize  ( 57) "Honba za penezi"
Potom   (  5) Technicke smery - elektro a strojni
s vahou   -2.0

Cislo pravidla 190
Kontext  Nepouzit
Jestlize  ( 57) "Honba za penezi"
Potom   ( 11) Prirodovedecke smery - chemie
s vahou   -2.0

Cislo pravidla 191
Kontext  Nepouzit
Jestlize  ( 57) "Honba za penezi"
Potom   ( 12) Prirodovedecke smery - matematika a fyzika
s vahou   -2.0

Cislo pravidla 192
Kontext  Nepouzit
Jestlize  ( 58) "Hardwarovy kutil"
Potom   (  1) Ekonomicke smery - ekonomie
s vahou   -2.0

Cislo pravidla 193
Kontext  Nepouzit
Jestlize  ( 58) "Hardwarovy kutil"
Potom   (  6) Technicke smery - stavebnictvi a architektura
s vahou   -1.0

Cislo pravidla 194
Kontext  Nepouzit
Jestlize  ( 58) "Hardwarovy kutil"
Potom   (  7) Humanitni smery - pravo
s vahou   -2.0

Cislo pravidla 195
Kontext  Nepouzit
Jestlize  ( 58) "Hardwarovy kutil"
Potom   ( 10) Prirodovedecke smery - lekarstvi
s vahou   -2.0

Cislo pravidla 196
Kontext  Nepouzit
Jestlize  ( 58) "Hardwarovy kutil"
Potom   ( 11) Prirodovedecke smery - chemie
s vahou   -2.0

Cislo pravidla 197
Kontext  Nepouzit
Jestlize  ( 59) "Novinar"
Potom   (  4) Ekonomicke smery - informatika
s vahou   -2.0

Cislo pravidla 198
Kontext  Nepouzit
Jestlize  ( 59) "Novinar"
Potom   (  5) Technicke smery - elektro a strojni
s vahou   -2.0

Cislo pravidla 199
Kontext  Nepouzit
Jestlize  ( 59) "Novinar"
Potom   (  6) Technicke smery - stavebnictvi a architektura
s vahou   -2.0

Cislo pravidla 200
Kontext  Nepouzit
Jestlize  ( 59) "Novinar"
Potom   ( 10) Prirodovedecke smery - lekarstvi
s vahou   -2.0

Cislo pravidla 201
Kontext  Nepouzit
Jestlize  ( 59) "Novinar"
Potom   ( 11) Prirodovedecke smery - chemie
s vahou   -2.0

Cislo pravidla 202
Kontext  Nepouzit
Jestlize  ( 59) "Novinar"
Potom   ( 12) Prirodovedecke smery - matematika a fyzika
s vahou   -2.0

Cislo pravidla 203
Kontext  Nepouzit
Jestlize  ( 60) "Geometr"
Potom   (  3) Ekonomicke smery - marketing
s vahou   -2.0

Cislo pravidla 204
Kontext  Nepouzit
Jestlize  ( 60) "Geometr"
Potom   (  7) Humanitni smery - pravo
s vahou   -2.0

Cislo pravidla 205
Kontext  Nepouzit
Jestlize  ( 60) "Geometr"
Potom   (  9) Humanitni smery - jazyky
s vahou   -2.0

Cislo pravidla 206
Kontext  Nepouzit
Jestlize  ( 60) "Geometr"
Potom   ( 10) Prirodovedecke smery - lekarstvi
s vahou   -2.0

Cislo pravidla 207
Kontext  Nepouzit
Jestlize  ( 61) "3D grafik"
Potom   (  1) Ekonomicke smery - ekonomie
s vahou   -2.0

Cislo pravidla 208
Kontext  Nepouzit
Jestlize  ( 61) "3D grafik"
Potom   (  2) Ekonomicke smery - management
s vahou   -2.0

Cislo pravidla 209
Kontext  Nepouzit
Jestlize  ( 61) "3D grafik"
Potom   (  7) Humanitni smery - pravo
s vahou   -2.0

Cislo pravidla 210
Kontext  Nepouzit
Jestlize  ( 61) "3D grafik"
Potom   (  9) Humanitni smery - jazyky
s vahou   -2.0

Cislo pravidla 211
Kontext  Nepouzit
Jestlize  ( 61) "3D grafik"
Potom   ( 10) Prirodovedecke smery - lekarstvi
s vahou   -2.0

Cislo pravidla 212
Kontext  Nepouzit
Jestlize  ( 61) "3D grafik"
Potom   ( 11) Prirodovedecke smery - chemie
s vahou   -1.0

Cislo pravidla 213
Kontext  Nepouzit
Jestlize  ( 62) "Zodpovedny, samozstatny a presny clovek"
Potom   (  9) Humanitni smery - jazyky
s vahou   -2.0

Cislo pravidla 214
Kontext  Nepouzit
Jestlize  ( 63) "Politik"
Potom   (  4) Ekonomicke smery - informatika
s vahou   -2.0

Cislo pravidla 215
Kontext  Nepouzit
Jestlize  ( 63) "Politik"
Potom   (  5) Technicke smery - elektro a strojni
s vahou   -2.0

Cislo pravidla 216
Kontext  Nepouzit
Jestlize  ( 63) "Politik"
Potom   (  6) Technicke smery - stavebnictvi a architektura
s vahou   -2.0

Cislo pravidla 217
Kontext  Nepouzit
Jestlize  ( 63) "Politik"
Potom   (  8) Humanitni smery - pedagogika
s vahou   -1.0

Cislo pravidla 218
Kontext  Nepouzit
Jestlize  ( 63) "Politik"
Potom   ( 11) Prirodovedecke smery - chemie
s vahou   -2.0

Cislo pravidla 219
Kontext  Nepouzit
Jestlize  ( 63) "Politik"
Potom   ( 12) Prirodovedecke smery - matematika a fyzika
s vahou   -2.0

Cislo pravidla 220
Kontext  Nepouzit
Jestlize  ( 64) "Hacker"
Potom   (  1) Ekonomicke smery - ekonomie
s vahou   -1.0

Cislo pravidla 221
Kontext  Nepouzit
Jestlize  ( 64) "Hacker"
Potom   (  6) Technicke smery - stavebnictvi a architektura
s vahou   -2.0

Cislo pravidla 222
Kontext  Nepouzit
Jestlize  ( 64) "Hacker"
Potom   (  7) Humanitni smery - pravo
s vahou   -1.0

Cislo pravidla 223
Kontext  Nepouzit
Jestlize  ( 64) "Hacker"
Potom   (  8) Humanitni smery - pedagogika
s vahou   -2.0

Cislo pravidla 224
Kontext  Nepouzit
Jestlize  ( 64) "Hacker"
Potom   (  9) Humanitni smery - jazyky
s vahou   -2.0

Cislo pravidla 225
Kontext  Nepouzit
Jestlize  ( 64) "Hacker"
Potom   ( 10) Prirodovedecke smery - lekarstvi
s vahou   -2.0

Cislo pravidla 226
Kontext  Nepouzit
Jestlize  ( 64) "Hacker"
Potom   ( 11) Prirodovedecke smery - chemie
s vahou   -2.0

Cislo pravidla 227
Kontext  Nepouzit
Jestlize  ( 65) "Porodnik"
Potom   (  1) Ekonomicke smery - ekonomie
s vahou   -2.0

Cislo pravidla 228
Kontext  Nepouzit
Jestlize  ( 65) "Porodnik"
Potom   (  2) Ekonomicke smery - management
s vahou   -2.0

Cislo pravidla 229
Kontext  Nepouzit
Jestlize  ( 65) "Porodnik"
Potom   (  4) Ekonomicke smery - informatika
s vahou   -2.0

Cislo pravidla 230
Kontext  Nepouzit
Jestlize  ( 65) "Porodnik"
Potom   (  5) Technicke smery - elektro a strojni
s vahou   -2.0

Cislo pravidla 231
Kontext  Nepouzit
Jestlize  ( 65) "Porodnik"
Potom   (  6) Technicke smery - stavebnictvi a architektura
s vahou   -1.0

Cislo pravidla 232
Kontext  Nepouzit
Jestlize  ( 65) "Porodnik"
Potom   (  7) Humanitni smery - pravo
s vahou   -2.0

Cislo pravidla 233
Kontext  Nepouzit
Jestlize  ( 65) "Porodnik"
Potom   (  9) Humanitni smery - jazyky
s vahou   -1.0

Cislo pravidla 234
Kontext  Nepouzit
Jestlize  ( 65) "Porodnik"
Potom   ( 11) Prirodovedecke smery - chemie
s vahou   -1.0

Cislo pravidla 235
Kontext  Nepouzit
Jestlize  ( 65) "Porodnik"
Potom   ( 12) Prirodovedecke smery - matematika a fyzika
s vahou   -2.0

Cislo pravidla 236
Kontext  Nepouzit
Jestlize  ( 66) "Ma prehled o aktualnim deni"
Potom   (  5) Technicke smery - elektro a strojni
s vahou   -2.0

Cislo pravidla 237
Kontext  Nepouzit
Jestlize  ( 66) "Ma prehled o aktualnim deni"
Potom   (  6) Technicke smery - stavebnictvi a architektura
s vahou   -2.0

Cislo pravidla 238
Kontext  Nepouzit
Jestlize  ( 66) "Ma prehled o aktualnim deni"
Potom   (  9) Humanitni smery - jazyky
s vahou   -1.0

Cislo pravidla 239
Kontext  Nepouzit
Jestlize  ( 66) "Ma prehled o aktualnim deni"
Potom   ( 10) Prirodovedecke smery - lekarstvi
s vahou   -2.0

Cislo pravidla 240
Kontext  Nepouzit
Jestlize  ( 66) "Ma prehled o aktualnim deni"
Potom   ( 11) Prirodovedecke smery - chemie
s vahou   -2.0

Cislo pravidla 241
Kontext  Nepouzit
Jestlize  ( 66) "Ma prehled o aktualnim deni"
Potom   ( 12) Prirodovedecke smery - matematika a fyzika
s vahou   -2.0

Cislo pravidla 242
Kontext  Nepouzit
Jestlize  ( 67) "Je schopen pracovat v jakychkoliv podminkach"
Potom   (  4) Ekonomicke smery - informatika
s vahou   -2.0

Cislo pravidla 243
Kontext  Nepouzit
Jestlize  ( 67) "Je schopen pracovat v jakychkoliv podminkach"
Potom   (  8) Humanitni smery - pedagogika
s vahou   -2.0

Cislo pravidla 244
Kontext  Nepouzit
Jestlize  ( 67) "Je schopen pracovat v jakychkoliv podminkach"
Potom   (  9) Humanitni smery - jazyky
s vahou   -1.0

Cislo pravidla 245
Kontext  Nepouzit
Jestlize  ( 67) "Je schopen pracovat v jakychkoliv podminkach"
Potom   ( 10) Prirodovedecke smery - lekarstvi
s vahou   -2.0

Cislo pravidla 246
Kontext  Nepouzit
Jestlize  ( 67) "Je schopen pracovat v jakychkoliv podminkach"
Potom   ( 12) Prirodovedecke smery - matematika a fyzika
s vahou   -1.0

Cislo pravidla 247
Kontext  Nepouzit
Jestlize  ( 68) "Vsestrany prehled"
Potom   (  4) Ekonomicke smery - informatika
s vahou   -2.0

Cislo pravidla 248
Kontext  Nepouzit
Jestlize  ( 68) "Vsestrany prehled"
Potom   (  5) Technicke smery - elektro a strojni
s vahou   -2.0

Cislo pravidla 249
Kontext  Nepouzit
Jestlize  ( 68) "Vsestrany prehled"
Potom   (  6) Technicke smery - stavebnictvi a architektura
s vahou   -1.0

Cislo pravidla 250
Kontext  Nepouzit
Jestlize  ( 68) "Vsestrany prehled"
Potom   (  9) Humanitni smery - jazyky
s vahou   -1.0

Cislo pravidla 251
Kontext  Nepouzit
Jestlize  ( 68) "Vsestrany prehled"
Potom   ( 10) Prirodovedecke smery - lekarstvi
s vahou   -2.0

Cislo pravidla 252
Kontext  Nepouzit
Jestlize  ( 68) "Vsestrany prehled"
Potom   ( 11) Prirodovedecke smery - chemie
s vahou   -2.0

Cislo pravidla 253
Kontext  Nepouzit
Jestlize  ( 68) "Vsestrany prehled"
Potom   ( 12) Prirodovedecke smery - matematika a fyzika
s vahou   -2.0

Cislo pravidla 254
Kontext  Nepouzit
Jestlize  ( 69) "Politik-historik"
Potom   (  2) Ekonomicke smery - management
s vahou   -1.0

Cislo pravidla 255
Kontext  Nepouzit
Jestlize  ( 69) "Politik-historik"
Potom   (  3) Ekonomicke smery - marketing
s vahou   -1.0

Cislo pravidla 256
Kontext  Nepouzit
Jestlize  ( 69) "Politik-historik"
Potom   (  4) Ekonomicke smery - informatika
s vahou   -2.0

Cislo pravidla 257
Kontext  Nepouzit
Jestlize  ( 69) "Politik-historik"
Potom   (  5) Technicke smery - elektro a strojni
s vahou   -2.0

Cislo pravidla 258
Kontext  Nepouzit
Jestlize  ( 69) "Politik-historik"
Potom   (  6) Technicke smery - stavebnictvi a architektura
s vahou   -2.0

Cislo pravidla 259
Kontext  Nepouzit
Jestlize  ( 69) "Politik-historik"
Potom   (  9) Humanitni smery - jazyky
s vahou   -1.0

Cislo pravidla 260
Kontext  Nepouzit
Jestlize  ( 69) "Politik-historik"
Potom   ( 10) Prirodovedecke smery - lekarstvi
s vahou   -2.0

Cislo pravidla 261
Kontext  Nepouzit
Jestlize  ( 69) "Politik-historik"
Potom   ( 11) Prirodovedecke smery - chemie
s vahou   -2.0

Cislo pravidla 262
Kontext  Nepouzit
Jestlize  ( 69) "Politik-historik"
Potom   ( 12) Prirodovedecke smery - matematika a fyzika
s vahou   -2.0

Cislo pravidla 263
Kontext  Nepouzit
Jestlize  ( 70) "Renezancni clovek"
Potom   (  1) Ekonomicke smery - ekonomie
s vahou   -2.0

Cislo pravidla 264
Kontext  Nepouzit
Jestlize  ( 70) "Renezancni clovek"
Potom   (  3) Ekonomicke smery - marketing
s vahou   -2.0

Cislo pravidla 265
Kontext  Nepouzit
Jestlize  ( 70) "Renezancni clovek"
Potom   (  4) Ekonomicke smery - informatika
s vahou   -2.0

Cislo pravidla 266
Kontext  Nepouzit
Jestlize  ( 70) "Renezancni clovek"
Potom   (  5) Technicke smery - elektro a strojni
s vahou   -2.0

Cislo pravidla 267
Kontext  Nepouzit
Jestlize  ( 70) "Renezancni clovek"
Potom   (  6) Technicke smery - stavebnictvi a architektura
s vahou   -2.0

Cislo pravidla 268
Kontext  Nepouzit
Jestlize  ( 70) "Renezancni clovek"
Potom   (  9) Humanitni smery - jazyky
s vahou   -1.0

Cislo pravidla 269
Kontext  Nepouzit
Jestlize  ( 70) "Renezancni clovek"
Potom   ( 10) Prirodovedecke smery - lekarstvi
s vahou   -2.0

Cislo pravidla 270
Kontext  Nepouzit
Jestlize  ( 70) "Renezancni clovek"
Potom   ( 11) Prirodovedecke smery - chemie
s vahou   -2.0

Cislo pravidla 271
Kontext  Nepouzit
Jestlize  ( 70) "Renezancni clovek"
Potom   ( 12) Prirodovedecke smery - matematika a fyzika
s vahou   -2.0

Cislo pravidla 272
Kontext  Nepouzit
Jestlize  ( 71) "Clovek, ktery pracuje na vlastni pest"
Potom   (  5) Technicke smery - elektro a strojni
s vahou   -2.0

Cislo pravidla 273
Kontext  Nepouzit
Jestlize  ( 71) "Clovek, ktery pracuje na vlastni pest"
Potom   (  6) Technicke smery - stavebnictvi a architektura
s vahou   -2.0

Cislo pravidla 274
Kontext  Nepouzit
Jestlize  ( 71) "Clovek, ktery pracuje na vlastni pest"
Potom   (  7) Humanitni smery - pravo
s vahou   -1.0

Cislo pravidla 275
Kontext  Nepouzit
Jestlize  ( 71) "Clovek, ktery pracuje na vlastni pest"
Potom   (  8) Humanitni smery - pedagogika
s vahou   -2.0

Cislo pravidla 276
Kontext  Nepouzit
Jestlize  ( 71) "Clovek, ktery pracuje na vlastni pest"
Potom   (  9) Humanitni smery - jazyky
s vahou   -1.0

Cislo pravidla 277
Kontext  Nepouzit
Jestlize  ( 71) "Clovek, ktery pracuje na vlastni pest"
Potom   ( 10) Prirodovedecke smery - lekarstvi
s vahou   -1.0

Cislo pravidla 278
Kontext  Nepouzit
Jestlize  ( 71) "Clovek, ktery pracuje na vlastni pest"
Potom   ( 11) Prirodovedecke smery - chemie
s vahou   -1.0

Cislo pravidla 279
Kontext  Nepouzit
Jestlize  ( 71) "Clovek, ktery pracuje na vlastni pest"
Potom   ( 12) Prirodovedecke smery - matematika a fyzika
s vahou   -1.0

Cislo pravidla 282
Kontext  Nepouzit
Jestlize  ( 72) "Exaktni matematik"
Potom   (  5) Technicke smery - elektro a strojni
s vahou   -1.0

Cislo pravidla 283
Kontext  Nepouzit
Jestlize  ( 72) "Exaktni matematik"
Potom   (  6) Technicke smery - stavebnictvi a architektura
s vahou   -1.0

Cislo pravidla 284
Kontext  Nepouzit
Jestlize  ( 72) "Exaktni matematik"
Potom   (  7) Humanitni smery - pravo
s vahou   -2.0

Cislo pravidla 285
Kontext  Nepouzit
Jestlize  ( 72) "Exaktni matematik"
Potom   (  8) Humanitni smery - pedagogika
s vahou   -2.0

Cislo pravidla 287
Kontext  Nepouzit
Jestlize  ( 72) "Exaktni matematik"
Potom   (  8) Humanitni smery - pedagogika
s vahou   -2.0

Cislo pravidla 288
Kontext  Nepouzit
Jestlize  ( 72) "Exaktni matematik"
Potom   (  9) Humanitni smery - jazyky
s vahou   -2.0

Cislo pravidla 289
Kontext  Nepouzit
Jestlize  ( 72) "Exaktni matematik"
Potom   ( 10) Prirodovedecke smery - lekarstvi
s vahou   -2.0

Cislo pravidla 290
Kontext  Nepouzit
Jestlize  ( 72) "Exaktni matematik"
Potom   ( 11) Prirodovedecke smery - chemie
s vahou   -1.0

Cislo pravidla 291
Kontext  Nepouzit
Jestlize  ( 73) "Narusitel tymu"
Potom   (  2) Ekonomicke smery - management
s vahou   -2.0

Cislo pravidla 292
Kontext  Nepouzit
Jestlize  ( 73) "Narusitel tymu"
Potom   (  3) Ekonomicke smery - marketing
s vahou   -3.0

Cislo pravidla 293
Kontext  Nepouzit
Jestlize  ( 73) "Narusitel tymu"
Potom   (  5) Technicke smery - elektro a strojni
s vahou   -1.0

Cislo pravidla 294
Kontext  Nepouzit
Jestlize  ( 73) "Narusitel tymu"
Potom   (  6) Technicke smery - stavebnictvi a architektura
s vahou   -2.0

Cislo pravidla 295
Kontext  Nepouzit
Jestlize  ( 74) "Encyklopedie tymu"
Potom   (  5) Technicke smery - elektro a strojni
s vahou   -2.0

Cislo pravidla 296
Kontext  Nepouzit
Jestlize  ( 74) "Encyklopedie tymu"
Potom   (  6) Technicke smery - stavebnictvi a architektura
s vahou   -1.0

Cislo pravidla 297
Kontext  Nepouzit
Jestlize  ( 74) "Encyklopedie tymu"
Potom   (  9) Humanitni smery - jazyky
s vahou   -1.0

Cislo pravidla 298
Kontext  Nepouzit
Jestlize  ( 74) "Encyklopedie tymu"
Potom   ( 11) Prirodovedecke smery - chemie
s vahou   -1.0

Cislo pravidla 299
Kontext  Nepouzit
Jestlize  ( 75) "Humanista"
Potom   (  1) Ekonomicke smery - ekonomie
s vahou   -1.0

Cislo pravidla 300
Kontext  Nepouzit
Jestlize  ( 75) "Humanista"
Potom   (  2) Ekonomicke smery - management
s vahou   -1.0

Cislo pravidla 301
Kontext  Nepouzit
Jestlize  ( 75) "Humanista"
Potom   (  3) Ekonomicke smery - marketing
s vahou   -1.0

Cislo pravidla 302
Kontext  Nepouzit
Jestlize  ( 75) "Humanista"
Potom   (  4) Ekonomicke smery - informatika
s vahou   -2.0

Cislo pravidla 303
Kontext  Nepouzit
Jestlize  ( 75) "Humanista"
Potom   (  5) Technicke smery - elektro a strojni
s vahou   -2.0

Cislo pravidla 304
Kontext  Nepouzit
Jestlize  ( 75) "Humanista"
Potom   (  6) Technicke smery - stavebnictvi a architektura
s vahou   -2.0

Cislo pravidla 305
Kontext  Nepouzit
Jestlize  ( 75) "Humanista"
Potom   ( 10) Prirodovedecke smery - lekarstvi
s vahou   -2.0

Cislo pravidla 306
Kontext  Nepouzit
Jestlize  ( 75) "Humanista"
Potom   ( 11) Prirodovedecke smery - chemie
s vahou   -2.0

Cislo pravidla 307
Kontext  Nepouzit
Jestlize  ( 75) "Humanista"
Potom   ( 12) Prirodovedecke smery - matematika a fyzika
s vahou   -2.0

Cislo pravidla 308
Kontext  Nepouzit
Jestlize  ( 76) "Lekar vyzkumnik"
Potom   (  1) Ekonomicke smery - ekonomie
s vahou   -2.0

Cislo pravidla 309
Kontext  Nepouzit
Jestlize  ( 76) "Lekar vyzkumnik"
Potom   (  2) Ekonomicke smery - management
s vahou   -2.0

Cislo pravidla 310
Kontext  Nepouzit
Jestlize  ( 76) "Lekar vyzkumnik"
Potom   (  3) Ekonomicke smery - marketing
s vahou   -2.0

Cislo pravidla 311
Kontext  Nepouzit
Jestlize  ( 76) "Lekar vyzkumnik"
Potom   (  4) Ekonomicke smery - informatika
s vahou   -2.0

Cislo pravidla 312
Kontext  Nepouzit
Jestlize  ( 76) "Lekar vyzkumnik"
Potom   (  5) Technicke smery - elektro a strojni
s vahou   -2.0

Cislo pravidla 313
Kontext  Nepouzit
Jestlize  ( 76) "Lekar vyzkumnik"
Potom   (  6) Technicke smery - stavebnictvi a architektura
s vahou   -2.0

Cislo pravidla 314
Kontext  Nepouzit
Jestlize  ( 76) "Lekar vyzkumnik"
Potom   (  7) Humanitni smery - pravo
s vahou   -2.0

Cislo pravidla 315
Kontext  Nepouzit
Jestlize  ( 76) "Lekar vyzkumnik"
Potom   (  8) Humanitni smery - pedagogika
s vahou   -2.0

Cislo pravidla 316
Kontext  Nepouzit
Jestlize  ( 76) "Lekar vyzkumnik"
Potom   (  9) Humanitni smery - jazyky
s vahou   -2.0

Cislo pravidla 317
Kontext  Nepouzit
Jestlize  ( 76) "Lekar vyzkumnik"
Potom   ( 11) Prirodovedecke smery - chemie
s vahou   -2.0

Cislo pravidla 318
Kontext  Nepouzit
Jestlize  ( 76) "Lekar vyzkumnik"
Potom   ( 12) Prirodovedecke smery - matematika a fyzika
s vahou   -2.0

Upozornění: Součástí archívu ke stažení je mimo tohoto dokumentu i datový soubor pro systém SAK.