Definice informační potřeby

Copyright © duben 1999   Martin Přikryl

Každé ráno když jsem se probouzel jsem řešil neustále ten samý problém: vstát hned a jít do školy jako každý řádný a pečlivý student nebo to odložit o hodinku nebo víc a nebo si dokonce udělat dnes takové malé prázdniny? Tento problém sice již neřeším, protože od 1. dubna ve škole pracuji jako programátor, takže vstát musím, ale stejně bych rád popsal ten složitý proces, kterým jsem se každý den dostával k optimálnímu řešení.

Moje rozhodování bylo samozřejmě ovlivněno z velké části mojí momentální náladou a pocity, ale nejenom jimi. Podstatný vliv měly další dodatečné informace, které se týkali hlavně toho, co mě ten den mělo čekat a dále také alternativní možnosti, kterými jsem mohl ten den svoje školní povinnosti nahradit.

Informace, které jsem potřeboval k rozhodnutí se dají rozdělit do několika skupin, samozřejmě toto rozdělení může být provedeno podle různých kritérií (odkud se dají získat, význam ...). Já jsem je rozdělil, podle toho čeho se týkají.

Moje osoba
Jsou to základní charakteristiky, mého fyzického a psychického stavu, tyto informace nejsou potřeba získávat z žádného externího zdroje, protože si je velmi jednoduše a rychle můžu poskytnout sám. Problémem by mohla být jejich objektivita v případě, že bych byl hypochondr, což snad nejsem. Do této skupiny lze tedy zařadit: zdravotní stav, únava z předchozího dne, můj pocit ohledně schopnosti udržet ten den pozornost, celková nálada atd. Obecně je u této skupiny obtížné definovat nějaké kritérium pro srovnání
Den
Podstatné údaje o konkrétním dnu. Hlavně tedy den v týdnu a případné svátky, bylo by asi marné domáhat se svého práva na vzdělání v neděli nebo v půl osmé ráno 1. ledna. Den v týdnu je sice další lehce dostupná informace, ale zvláště po delší době nečinnosti mívám problémy se zorientovat. Svátky jsou natolik vzácné, že mě na nich vždy nějaká dobrá duše předem upozorní.
Lákadla
Jsou některé věci, které moji "touhu" po návštěvě školy zvyšují. Patří k nim různé zajímavé události, které se konají na půdě VŠE, například dnešní diskuse s prezidentem Václavem Havlem nebo pravidelné středeční večerní promítání filmu v posluchárně D. Zjištění konání takovýchto událostí již někdy vyžaduje pečlivé sledování nástěnek, protože žádný univerzální systém upozorňování neexistuje.
Alternativy
Každou možnost, jak jinak strávit den než výukou, samozřejmě rád využiji jako argument proti návštěvě školy. Způsob získání potřebných údajů je již v tomto případě velmi komplikovaný, moje přirozená zodpovědnost mi brání je aktivně získávat, jejich přísun je tedy z velké část podmíněn snahou mých přátel narušit moje vzdělání.
Zvláštní překážky
Občas se vyskytnou mnou neovlivnitelné překážky, které mi neumožní dostat se do školy, pokud o nich vím předem nemám po ránu důvod vůbec vylézat z postele. Jsou to hlavně dopravní problémy (rozsáhlá dopravní zácpa, bomba v metru ...) a uzavřená škola (bomba, netekoucí voda ...). Získávání informací o takovýchto událostech je v mém zájmu, ale získání aktuálního stavu je obtížné, protože situace se ve většině případů může velmi rychle měnit.
Škola
Do této skupiny patří nejzávažnější důvodu pro odchod do školy. Je to zejména nutnost napsat test, složit zkoušku, poslední termín na podepsání zápisového listu nebo splnění jiné studijní povinnosti. Pravděpodobnost zjištění těchto skutečností úzce souvisí s předcházející frekvencí návštěvy školy a tedy i s procesem rozhodování, který popisuji.

Následující tabulka je přehledem základních informací z uvedených skupin, ukazuje jejich zdroj, způsob vyjádření, náklady na získání a dobu potřebnou k získání.

    Zdroj inf. Způsob vyjádření inf. Náklady na získání inf. Doba potřebná pro získání inf. Doba platnosti inf.
Zdravotní stav Já   Slovní a subjektivní Téměř žádné + praxe pro větší objektivitu Velmi krátká 1 den
lékař   Slovní a více objektivní Ztráta času a potencionálně i zaplacení prohlídky Řádově desítky minut až hodiny Několik dnů
Nálada   Já   Slovní a subjektivní Téměř žádné Velmi krátká Desítky minut až hodiny
Den v týdnu/svátky Zkušenost, přátelé, média Slovní a objektivní Téměř žádné Minuty   Den v týdnu: neomezená, svátky: prakticky neomezená
Zvláštní události ve škole Školní informační zdroje (nástěnky) Slovní   V závislosti na "medializaci" události Do konání nebo zrušení akce
Alternativy   Přátelé, média Slovní   V závislosti na zdroji informací. Do konání nebo zrušení akce
Dopravní zácpa, bomba v metru Média   Dopravní zácpa: číselný jako subjektivní odhad, Bomba: objektivní Překonání ranního odporu k čemukoliv, včetně sledování televize. Minuty   V závislosti na vážnosti situace
Netekoucí voda ve škole... Škola   Slovní a objektivní Podle včasnosti upozornění o vzniklé situaci Do ukončení stavu
Test/zkouška   Učitelé, škola... Číselný a objektivní V závislosti na frekvenci předchozí návštěvy příslušného cvičení/přednášky Do data konání nebo zrušení termínu testu/zkoušky
Zvláštní studijní povinnosti Škola, studijní referentky Slovní a objektivní Podle způsobu zveřejnění a množství studentů, kterých se povinnost týká. Do data splnění povinnosti, u pravidelně se opakujících povinností neomezeně