PVCS

Copyright © prosinec 2000   Martin Přikryl

Obsah

 1. Úvod
 2. PVCS Dimensions
  1. Přínosy PVCS Dimensions
 3. PVCS Tracker
  1. Nejdůležitější funkce
 4. PVCS Version Manager
  1. Nejdůležitější funkce
  2. Version Manager Plus
 5. PVCS Configuration Builder
  1. Nejdůležitější funkce
 6. PVCS Professional
 7. Uživatelé
 8. Podporované platformy
 9. Informační zdroje

Úvod

PVCS je skupina produktů společnosti Merant. Jejích společným účelem je správa změn při vývoji aplikací. Využívají se například při vývoji e-business aplikací a aplikací pro Oracle, dále pro správu obsahu Internetových stránek, obecně pro automatizaci vývoje softwaru, správu změn v ERP systémech apod.

Součástí PVCS jsou produkty PVCS Dimensions, PVCS Profesional, PVCS Version Manager, PVCS Tracker, PVCS Configuration Builder, PVCS ERP Change Manager, PVCS Enterprise Release Manager, PVCS Replicator. Funkce těchto produktů se částečně překrývají nebo doplňují.

PVCS Dimensions

Základní účelem tohoto produktu je správa verzí. Umožňuje zpětné vyvolání libovolné předchozí verze produktu. Mimo verzování v čase je možné spravovat i odlišné verze pro jednotlivé zákazníky nebo cílové platformy (různé OS, různé Internetové prohlížeče...). Kromě správy verzí jednotlivých souborů slouží PVCS Dimensions k řízení vývoje softwaru od původního konceptu až k jeho prodeji, včetně všech jeho komponentů a vztahů mezi nimi. Důvodem k použití tohoto produktu je snaha urychlit vývoj, zvýšit kvalitu, zvýšit produktivitu, snížit náklady, vylepšit komunikaci a vylepšit možnost reakce na požadavky zákazníků.

Přínosy PVCS Dimensions

Pro firmu

Díky podpoře znovupoužitelnosti komponent umožňuje PVCS Dimensions snadnější vývoj upravených verzí produktu pro jednotlivé zákazníky, platformy, atp. Další výhodou je vysoká škálovatelnost, protože tento produkt je založen na databázi Oracle.

Je možné definovat procesy při vývoji softwaru, jednotlivé stavy a přechody mezi nimi, role v těchto procesech. Tím se posílí automatizace vývoje a zajistí, že žádný z důležitých kroků nebude vynechán. Lze použit připravené vzory procesních modelů a ty postupně upravovat pro potřeby daného projektu.

Pro tým

PVCS Dimension umožňuje jednotlivým členům vývojářského týmu pracovat s prostředím, které upřednostňují (včetně možnosti práce prostřednictvím Internetového prohlížeče). Pro vedoucí týmu je výhodou možnost synchronizace několika současných činností, mohou také sledovat jak pokračují v práci jejich podřízení. Každý člen týmu má možnost zjistit, jaký je jeho aktuální úkol a dokdy ho má splnit.

Pro jednotlivé členy týmu

Vývojáři - ochrana před náhodným přepsáním zdrojového kódu, možnost kdykoliv obnovit libovolnou předchozí verzi souboru, částečná automatizace dokumentace kódu

Externí spolupracovníci - prostřednictvím zvláštní komponenty je možné umožnit přistup k dokumentům komukoliv prostřednictvím Internetu.

Pracovníci zodpovědní za kvalitu - zajištění všech dostupných relevantních informací, možnost srovnání nově vyvíjený verze s předchozími z pohledu, které ze známých chyb předchozí verze se mohou projevit i v nové verzi.

Configuration managers - podpora pro správu různých verzí projektu, to usnadňuje případné dodatečné updaty a patche těchto verzí a úpravu nových verzí produktu pro jednotlivé zákazníky/platformy s ohledem na jejich individuální požadavky u předchozích verzí.

Project managers - možnost konceptuálního pohledu na projekt, zobrazení závislostí mezi procesy a komponentami

PVCS Tracker

Pomocí produktu PVCS Tracker je možné provádět mnoho běžných činností doprovázejících vývoj softwaru, z nichž nejpodstatnější je správa změn (change management). Pomocí komponenty TrackerLink je tento produkt integrován do mnoha vývojových prostředí (Microsoft Visual Studio, Sybase Power builder, MERANT Net Express...), nebo je možné k systému přistupovat pomoci Internetového rozhraní. Je také zajištěna integrace s nejpoužívanějšími systémy na správu verzí. PVCS Tracker spolupracuje s produkty PVCS Dimensions a PVCS Version Manager.

Nejdůležitější funkce

PVCS Version Manager

Tento produkt slouží ke správě verzí kódu při vývoji softwaru (nebo Internetových stránek apod.). Chrání zdrojový kód před ztrátou a smazáním, umožňuje jeho znovupoužití a podporuje software configuration management (SCM). Uživatelské rozhraní je založeno na Windowsovském Exploreru. PVCS Version Manager spolupracuje s produkty PVCS Tracker (prostřednictvím komponenty TrackerLink), PVCS Dimensions (prostřednictvím komponenty Data TransferTool) a PVCS Configuration Builder.

Nejdůležitější funkce

Version Manager Plus

VM Plus je rozšiřující verze Version Manageru. Součástí je Version Manager Server, který umožňuje přístup k projektu prostřednictvím Internetu (prohlížeče), zvyšuje bezpečnost dat (vylepšená správa přístupových práv, šifrování) a zvyšuje výkon (podle výrobce až 5× oproti základní verzi). Server běží jako service pro Windows NT, většina funkcionality je soustředěna na něm, což snižuje množství přenášených dat. Server je mimo jiné kompatibilní s produkty Microsoft Internet Information Server, Netscape Enterprise a iPlanet Enterprise.

PVCS Configuration Builder

Tento produkt slouží k automatizaci sestavovaní (=build) projektů. Má zajistit, aby při každém novém sestavení byl použit správný kód, odpovídající cílové platformě, uživateli resp. účelu, pro který se sestavení provádí. Výběr odpovídajícího kódu se provádí ve spolupráci s PVCS Version Managerem, se kterým je Configuration Builder silně integrován.

Nejdůležitější funkce

PVCS Professional

PVCS Professional je balík produktů Version Manager (včetně Version Manager Plus), Tracker, Configuration Builder.

Uživatelé

ABB Automation - Tracker

BP Oil - Dimensions

British Aerospace - Dimensions

British Telecom - Dimensions

European Space Agency - Dimensions

Lockheed Martin - Dimensions

National Space and Aeronautic Agency (NASA) - Dimensions

NationsBank - Tracker, Configuration Manager, Version Manager

NIKE - Tracker

Naval Surface Warfare Center - Dimensions

Siemens - Dimensions

Podporované platformy

Operační systémy Produkty PVCS
Výrobce Produkt Operační systém Version Manager Config. Builder Tracker
Apple Macintosh Mac OS 7.5 5.2 (6.0)    
Data General AViiON (Intel) DG/UX v4.11 SVR4 6.0 5.3  
Compaq Alpha (AXP) NT 4.0 6.0 5.3  
Alpha (AXP) OpenVMS 6.2 6.0.01 (CL) 5.3.03
VAX OpenVMS 6.1 5.036 (CL) 5.024
6.2 6.0.01 (CL) 5.3
Alpha (AXP) OSF/1 nebo Digital Unix v3.2g & v4.0 6.0.01 5.3
Alpha (AXP) v5.0 (True64) 6.0.03 5.3.02
Hewlett Packard {MERANT} HP-9000 HP/UX 10.2, 11.0 6.6 5.3  
IBM {MERANT} RS6000 AIX 4.2.1, 4.3.3 6.6 5.3  
OS/2 OS/2 v3.0 & 4.0 6.0 5.3
Linux Intel Linux 6.0 (Kernel 2.2.5-15), 6.1, 6.2 6.0.03 (CL) 5.3.01  
Microsoft {MERANT} Intel Win,'95, '98, '00, NT 6.6 5.3 6.6
VM Server 6.6
NCR NCR V 3.0 SVR4 6.0 5.3  
NCR 4 V 3.0 Non-SVR4 6.0.03 5.3.02
Pyramid RM600 Series ReliantUNIX MIPS ABI 6.0 5.3.02  
RM1000 Series
QNX QNX QNX v4.22 6.0 (CL) 5.3  
SCO Intel SCO UNIX 3.2v5.0.0 6.0 5.3  
Unixware v2.1.1 SVR4
Unixware 7.x SVR4
Sequent Symmetry NUMA-Q 2000 Dynix/ptx v4.4.1 6.0 5.3  
Siemens Nixdorf Rmxxx Series SINIX 5.43 B0051 MIPS ABI 6.0 5.3.02  
Silicon Graphics Indy, Indigo, Indigo2, Crimson, Challenge Irix v5.3 MIPS ABI 6.0 5.3.02  
O2, Origin 200, SGI 2100, SGI 2200, SGI 2400, SGI 2800 Irix 6.5 6.0.03
Sun {MERANT} Sun Solaris 2.6 a 7.0 6.6 5.3  
VMS Server 6.6
Sun Sun SUNOS v4.1.3 5.3 (CL) 5.3.01  
6.0.02 (CL)
Tandem Integrity, S4000, Indy, Indigo2 IRIX 6.0 5.3  

Informační zdroje

Použité

Ostatní