Dobývání znalostí z databází

Copyright © leden 2002   Martin Přikryl

Obsah

 1. Získávání znalostí z dat "Onko"
  1. Popis dat
  2. Hledání pravidel (algoritmus Apriori - Weka)
  3. Hledání pravidel (KEX)
  4. Klasifikace (algoritmus J48 - Weka)
 2. Získávání znalostí z dat "ONew"
  1. Popis dat
  2. Hledání pravidel (algoritmus Apriori - Weka)
  3. Klasifikace (algoritmus J48 - Weka)
  4. Porovnání algoritmů (systém Clementine)
  5. Neuronová síť
  6. Rozhodovací strom
  7. GRI (Generalised Rule Induction)
  8. Porovnání výsledků (Clementine)

Získávání znalostí z dat "Onko"

Popis dat

Zpracovávána jsou onkologická data z Bratislavy obsažená v souboru onko.asc. Soubor onko.hd obsahuje názvy jednotlivých atributů a jejich hodnoty. Data obsahují 109 záznamů s devíti atributy a dvěma třídami. Všechny atributy mají 3 hodnoty: a, b, c. Významy těchto hodnot jsou popsány v souboru onko.hd.

Třída (klasifikace)ČetnostRelativní četnost
Minus (-)9587.2%
Plus (+)1413.8%
AtributČetnosti hodnot (a, b, c)
tpsa37, 29, 43
cath-d64, 32, 13
camp34, 21, 54
er48, 25, 36
ps256, 28, 25
stadium43, 59, 7
gr17, 62, 30
prep.tk63, 25, 21
počet uzlin47, 45, 17

Hledání pravidel (algoritmus Apriori - Weka)

Nejdříve jsem asociačním algoritmem Apriori v systému Weka vyhledal potenciálně zajímavá pravidla. Parametry algoritmu byly nastaveny takto:

Minimální podpora:
10 %
Minimální spolehlivost:
90 %

Po 13 cyklech algoritmus nalezl následujících 10 nejlepších pravidel.

 1. pocet-uzlin=a 47 ==> klasifikace=-         47  conf:(1)
 2. pocet-uzlin=b 45 ==> stadium=b           45  conf:(1)
 3. pocet-uzlin=b klasifikace=- 44 ==> stadium=b    44  conf:(1)
 4. stadium=a 43 ==> pocet-uzlin=a klasifikace=-    43  conf:(1)
 5. stadium=a pocet-uzlin=a 43 ==> klasifikace=-    43  conf:(1)
 6. stadium=a klasifikace=- 43 ==> pocet-uzlin=a    43  conf:(1)
 7. stadium=a 43 ==> klasifikace=-           43  conf:(1)
 8. stadium=a 43 ==> pocet-uzlin=a           43  conf:(1)
 9. pocet-uzlin=b 45 ==> stadium=b klasifikace=-    44  conf:(0.98)
 10. stadium=b pocet-uzlin=b 45 ==> klasifikace=-    44  conf:(0.98)

Nejzajímavější se zdají pravidla 1, 2 a 7.

Hledání pravidel (KEX)

Pravidla jsem hledal také pomocí systému LISp-Miner KEX. V něm je možné rozdělit atributy na sukcedent (atribut "klasifikace") a antecedenty (všechny ostatní atributy). Pro výběr trénovacích dat jsem použil 10-ti násobnou křížovou validaci. Další parametry úlohy jsem nastavil takto:

Minimální podpora:
5 %
Minimální spolehlivost:
85 %
Chi-square test se spolehlivostí:
5 %

Algoritmus vygeneroval 32 hypotéz (včetně defaultního pravidla a ke každé hypotéze i hypotézu opačnou).

Výsledky křížové validace
Správně zařazeno:
104 (95 %)
Špatně zařazeno:
5 (5 %)
Přesnost podle tříd
Třída "plus (+)":
76 %
Třída "mínus (-)":
99 %
Matice záměn
Předpověď/skutečnost"plus (+)""mínus (-)"
Třída "plus (+)"134
Třída "mínus (-)"191
Seznam hypotéz
 1  (Default rule)               ==> Klasifikace(-)   0.8716
 2  (Default rule)               ==> Klasifikace(+)   0.1284
 3  Pocetuzlin(a)               ==> Klasifikace(-)   0.9320
 4  Pocetuzlin(a)               ==> Klasifikace(+)   0.0680
 5  Pocetuzlin(b)               ==> Klasifikace(-)   0.8664
 6  Pocetuzlin(b)               ==> Klasifikace(+)   0.1336
 7  Stadium(a)                 ==> Klasifikace(-)   0.9261
 8  Stadium(a)                 ==> Klasifikace(+)   0.0739
 9  Er(a) & Pocetuzlin(c)           ==> Klasifikace(-)   0.0206
 10 Er(a) & Pocetuzlin(c)           ==> Klasifikace(+)   0.9794
 11 Er(c) & Pocetuzlin(b) & Ps2(b)       ==> Klasifikace(-)   0.1373
 12 Er(c) & Pocetuzlin(b) & Ps2(b)       ==> Klasifikace(+)   0.8627
 13 Gr(b) & Pocetuzlin(b) & Preptk(b)     ==> Klasifikace(-)   0.1373
 14 Gr(b) & Pocetuzlin(b) & Preptk(b)     ==> Klasifikace(+)   0.8627
 15 Stadium(c)                 ==> Klasifikace(-)   0.0112
 16 Stadium(c)                 ==> Klasifikace(+)   0.9888
 17 Camp(a) & Pocetuzlin(c)          ==> Klasifikace(-)   0.0240
 18 Camp(a) & Pocetuzlin(c)          ==> Klasifikace(+)   0.9760
 21 Pocetuzlin(c) & Preptk(a)         ==> Klasifikace(-)   0.0112
 22 Pocetuzlin(c) & Preptk(a)         ==> Klasifikace(+)   0.9888
 19 Pocetuzlin(c) & Tpsa(c)          ==> Klasifikace(-)   0.0112
 20 Pocetuzlin(c) & Tpsa(c)          ==> Klasifikace(+)   0.9888
 23 Camp(c) & Cathd(b) & Pocetuzlin(b)     ==> Klasifikace(-)   0.1200
 24 Camp(c) & Cathd(b) & Pocetuzlin(b)     ==> Klasifikace(+)   0.8800
 27 Camp(c) & Pocetuzlin(b) & Ps2(b)      ==> Klasifikace(-)   0.1200
 28 Camp(c) & Pocetuzlin(b) & Ps2(b)      ==> Klasifikace(+)   0.8800
 25 Cathd(b) & Gr(b) & Pocetuzlin(b)      ==> Klasifikace(-)   0.1200
 26 Cathd(b) & Gr(b) & Pocetuzlin(b)      ==> Klasifikace(+)   0.8800
 29 Camp(c) & Er(c) & Gr(b) & Pocetuzlin(b)  ==> Klasifikace(-)   0.1200
 30 Camp(c) & Er(c) & Gr(b) & Pocetuzlin(b)  ==> Klasifikace(+)   0.8800
 31 Pocetuzlin(c) & Ps2(b)           ==> Klasifikace(-)   0.0161
 32 Pocetuzlin(c) & Ps2(b)           ==> Klasifikace(+)   0.9839

Na první pohled je zřetelné, že hypotéza 4 resp. 5 a 7 odpovídá pravidlu 1 resp. 9 a 7 vygenerovanému algoritmem Apriori systému Weka.

Klasifikace (algoritmus J48 - Weka)

Pro klasifikaci dat jsem použil algoritmus J48 systému Weka. Tento algoritmus generuje rozhodovací strom. Pro výběr trénovacích dat jsem opět použil 10-ti násobnou křížovou validaci. Parametry algoritmu byly nastaveny následovně:

Use laplace:
false
Save instance data:
false
Reduced error pruning:
false
Confidence factor:
0.5
Sub tree raising:
true
Binary splits:
false
Min num obj:
2
Unpruned:
false
Num folds:
3

Vytvořený strom má 10 uzlů, z toho 7 listů.

 pocet-uzlin = a: - (47.0)
 pocet-uzlin = b: - (45.0/1.0)
 pocet-uzlin = c
 |  prep-tk = a: + (7.0)
 |  prep-tk = b: + (2.0)
 |  prep-tk = c
 |  |  stadium = a: - (0.0)
 |  |  stadium = b: - (4.0)
 |  |  stadium = c: + (4.0)
Výsledky křížová validace
Správně zařazeno:
107 (98.2 %)
Špatně zařazeno:
2 (1.8 %)
Přesnost podle tříd
Třída "plus (+)":
97,9%
Třída "mínus (-)":
100,0%
Matice záměn
Předpověd/skutečnost"plus (+)""mínus (-)"
Třída "plus (+)"1295
Třída "mínus (-)"095

Získávání znalostí z dat "ONew"

Popis dat

Soubor onew.asc obsahuje 220 záznamů s devíti atributy a třemi třídami. Všechny atributy mají 3 hodnoty: a, b, c. Významy těchto hodnot jsou popsány v souboru onew.hd. Na rozdíl od dat "onko" se zde vyskytují i nevyplněné hodnoty vyznačené znakem otazník (?).

Třída (klasifikace)ČetnostRelativní četnost
A2712,2 %
B10648,2 %
C5926,8 %
?2812,8 %
AtributČetnosti hodnot (a, b, c, ?)
rocnik37, 54, 128, 1
tpsa63, 69, 83, 5
cath-d136, 54, 25, 5
tk99, 53, 59, 9
er99, 52, 68, 1
ps2127, 49, 39, 5
camp76, 56, 80, 8
st99, 102, 7, 12
sto39, 57, 5, 119

Hledání pravidel (algoritmus Apriori - Weka)

Nejdříve jsem asociačním algoritmem Apriori v systému Weka vyhledal potenciálně zajímavá pravidla. Parametry algoritmu byly nastaveny takto:

Minimální podpora:
0.1
Minimální spolehlivost:
0.9

Po 16 cyklech algoritmus nalezl následujících 10 nejlepších pravidel.

 1. sto=b 57 ==> st=b       57  conf:(1)
 2. er=c 68 ==> rocnik=c      56  conf:(0.82)
 3. tpsa=c cathd=a 60 ==> ps2=a  45  conf:(0.75)
 4. tpsa=c ps2=a 60 ==> cathd=a  45  conf:(0.75)
 5. ps2=a st=a 66 ==> cathd=a   49  conf:(0.74)
 6. rocnik=c st=a 62 ==> cathd=a  45  conf:(0.73)
 7. tpsa=c 83 ==> ps2=a      60  conf:(0.72)
 8. tpsa=c 83 ==> cathd=a     60  conf:(0.72)
 9. cathd=a er=a 64 ==> ps2=a   46  conf:(0.72)
 10. camp=a 76 ==> cathd=a     54  conf:(0.71)

Žádné z nalezených pravidel se nevztahuje k atributu rozlišujícím třídu.

Klasifikace (algoritmus J48 - Weka)

Pro klasifikaci dat jsem použil algoritmus J48 systému Weka. Tento algoritmus generuje rozhodovací strom. Pro výběr trénovacích dat jsem použil 10-ti násobnou křížovou validaci. Parametry algoritmu byly nastaveny následovně:

Use laplace:
false
Save instance data:
false
Reduced error pruning:
false
Confidence factor:
0.1
Sub tree raising:
true
Binary splits:
false
Min num obj:
2
Unpruned:
false
Num folds:
3

Vytvořený strom má 19 uzlů, z toho 13 listů.

 rocnik = a
 |  camp = a
 |  |  cathd = a
 |  |  |  tk = a: a (3.0)
 |  |  |  tk = b: c (3.0/1.0)
 |  |  |  tk = c: a (0.0)
 |  |  cathd = b: b (4.0/2.0)
 |  |  cathd = c: a (2.0/1.0)
 |  camp = b: b (7.0/1.0)
 |  camp = c
 |  |  st = a: c (6.5/2.5)
 |  |  st = b: b (6.5/1.0)
 |  |  st = c: b (0.0)
 rocnik = b
 |  ps2 = a: c (26.0/10.0)
 |  ps2 = b: b (6.0/2.0)
 |  ps2 = c: b (11.0/2.0)
 rocnik = c: b (117.0/49.0)
Výsledky křížové validace
Správně zařazeno:
99 (51,6 %)
Špatně zařazeno:
93 (48,4 %)
Přesnost podle tříd
Třída "a":
20,0 %
Třída "b":
57,7 %
Třída "c":
40,0 %
Matice záměn
Předpověď/skutečnost"a""b""c"
Třída "a"2205
Třída "b"57922
Třída "c"33818

Porovnání algoritmů (systém Clementine)

V systému Clementine jsem na data použil tři vybrané modely: neuronová síť (Neural Network), C5.0 (rozhodovací strom), GRI (Generalised Rule Induction). Následují výstupy všech tří algoritmů a v závěru je porovnána jejich úspěšnost (přesnost).

Neuronová síť

Počty neuronů v síti
Vstupní vrstva:
36
Skrytá vrstva:
9
Výstupní vrstva:
4

Předpokládaná přesnost natrénované neuronové sítě je 50,5 %.

Relativní význam atributů
ps2sttkcath-dcamperrocniktpsasto
5,2%4,4%4,4%3,9%3,8%3,2%2,8%2,8%1,9%
Matice záměn
Předpověď/skutečnost?"a""b""c"
Třída "b"282710659

Rozhodovací strom

Vytvořený rozhodovací strom:

 sto c -> a
 sto a
    rocnik ? -> b
    rocnik c -> b
    rocnik a
    rocnik b
 sto b
    tpsa ? -> b
    tpsa a -> b
    tpsa b-> b
    tpsa c
 sto ?
    camp ? -> ?
    camp b
    camp a
    camp c
Matice záměn
Předpověď/skutečnost?"a""b""c"
Neznámá hodnota20211
Třída "a"01853
Třída "b"679618
Třída "c"20437

GRI (Generalised Rule Induction)

Vygenerovaná pravidla

 Rules for a:
    Rule #1 for a:
        if ps2 == b and camp == a and sto == ? then -> a
    Rule #2 for a:
        if ps2 == b and camp == a and st == a then -> a
    Rule #3 for a:
        if tk == a and ps2 == b and sto == ? then -> a
    Rule #4 for a:
        if cath-d == a and ps2 == b and sto == ? then -> a
 Rules for b:
    Rule #1 for b:
        if er == b and camp == b and st == a then -> b
    Rule #2 for b:
        if cath-d == a and ps2 == b and sto == b then -> b
    Rule #3 for c:
        if cath-d == a and ps2 == b and sto == b then -> b
 Rules for c:
    Rule #1 for c:
        if rocnik == b and ps2 == a and sto == a then -> c
    Rule #2 for c:
        if tpsa == c and cath-d == b and sto == b then -> c
Matice záměn
Předpověď/skutečnost?"a""b""c"
Neznámá hodnota10206
Třída "a"0600
Třída "b"02221
Třída "c"02113

Porovnání výsledků (Clementine)

AlgoritmusSprávně (abs., rel.)Špatně (abs., rel.)
Neuronová síť10648,2 %11451,2 %
Rozhodovací strom17177,7 %4922,3 %
GRI (Generalised Rule Induction)5123,2 %16976,8 %

Pro daná data má největší úspěšnost rozhodovací strom C5.0.