Webhosting (2 kB)

Internet Cost

Internet Cost (4 kB) Tento program počítá impulzy při připojení na Internet a na základě nich určuje cenu hovoru. Má poměrně sofistikovaný editor pro tarif, s možností nastavení odlišné délky impulzu v určitý den v týdnu, denní dobu, statní svátky... Program je napsán ve Visual Basicu a používá 3 vlastní třídy. Naeditované tarify se ukládají do databáze Access, ke které program přistupuje pomocí ADO. Tato databáze (je součástí archívu ke stažení), musí být uložena v adresáři C:\INETCOST.

Navigace