Webhosting (2 kB)

Datové přenosy po rozvodech kabelové televize

Práce popisuje architekturu kabelové sítě, možnosti jejího rozšíření o datové přenosy, problémy při rozšiřování, datové služby provozovatelné na kabelové síti atd. Dále obsahuje popis standardů a typů kabelových modemů. V závěru práce je přehled domácího i světového trhu. Dodatky obsahují přehledy kabelových modemů a jejich dodavatelů, ukázku z testů modemů, technologie použité v českých kabelových sítích a ceníky českých operátorů kabelových sítí.

Navigace