Webhosting (2 kB)

Dolování znalostí

Práce se věnuje popisu formulace úlohy pro dolování znalostí a vyhledávání hypotéz. Pracujeme s daty o zákaznících obchodního řetězce. K vyhledávání znalostí byl použit systém LISp-Miner.

Formulovali jsme dvě úlohy:

  1. Jak rozmístnit zaměstnance během dne a týdne?
  2. Kdy pořádat reklamní akce na různé typy výrobků?

Navigace