Webhosting (2 kB)

Programová část

Personalistika (10 kB) Toto je program který jsem odevzdal v rámci bakalářské zkoušky ze Základů informačních technologií. Podle rodného čísla mi bylo přidělené téma "Personalistika". Program jsem vytvořil v prostředí Deplhi 5 na databázi InterBase. Program ke svému chodu potřebuje mít nadefinovaný ODBC zdroj se jménem "Personalistika", který ukazuje na databázi, která je součástí archívu ke stažení. Uživatelské jméno do databáze je SYSDBA a heslo masterkey. Součástí je i kontextová nápověda a autorská dokumentace.

Navigace