Webhosting (2 kB)

Zápočtový příklad

Vypracovaný zápočtový příklad, varianta 02. Spočívala v nalezení údajů o pasivech k začátku roku v seznamu účetních operací a vytvoření koláčového grafu zobrazujícího jejich podíl na celkové sumě.

Navigace