Webhosting (2 kB)

PVCS

Seminární práce popisuje balík produktů PVCS. Zvláště se zaměřuje na Version Manager, Dimensions, Tracker a Configuration Builder. U každého produktu jsou popsány jeho základní funkce a případný způsob spolupráce s ostatními. Je také vysvětlen jejich přínos pro uživatele. Na konci práce je uveden seznam nejznámějších společností používajících některý z popisovaných systémů. V závěrečné tabulce je seznam podporovaných platforem a operačních systémů.

Navigace