Webhosting (2 kB)

Data "Onko" a "ONew"

Práce popisuje výsledky použití několika programů a algoritmů pro získávání znalostí z databází nad onkologickými daty. Mezi použité programy a algoritmy patří: Weka (algoritmy Apriori, J48), LISp-Miner Kex (hledání pravidel) a Clementine (neuronová síť, rozhodovací strom, GRI).

Navigace