Webhosting (2 kB)

Fraktální komprese

Fraktálový strom (9 kB) Esej se v první části věnuje historii fraktální komprese a jejím objevitelům. Druhá část popisuje základní principy a postupy klasického (teoretického) přístupu k fraktální kompresi. Zároveň zdůvodňuje proč je klasický přístup v praxi nepoužitelný. V nejdelší části práce jsou popsány algoritmy současného přístupu (Partitioned IFS). Závěr práce je věnovám možnostem využití fraktální komprese, jejím výkonem a srovnáním s kompresí JPEG.

Upozornění: Verze ke stažení (ve formátu Word) obsahuje oproti HTML verzi matematický dodatek.

Navigace