Webhosting (2 kB)

Analýza firmy

Analýza fiktivní firmy, kterou si na nás vymyslel konkurenční tým. Analýza je ve formě závěrečné prezentace. Obsahuje popis organizační struktury, interview, seznam procesů, matici procesy-organizační struktura, matici procesy-báze dat, upravenou matici procesy-báze dat a návrh změn na základě analýzy. Na tvorbě této práce jsem se podílel společně s Alešem Dvorákem a Vráťou Šimáčkem.

Navigace