Webhosting (2 kB)

Domácí úkol

Řešení tohoto úkolu (včetně výpočtů, grafů a tabulek):

V libovolném souboru o rozhasu 80 jednotek (domácnost, byt, výrobek, akcie, firma, atp.) zapište údaje z šetření o dvou kardinálních (číselných) znacích, jednom spojitém a jednom nespojitém. U obou znaků (každého samostatně)

Srovnejte vlastnosti rozdělení obou znaků. Všechny výsledky komentujte!

Navigace