Webhosting (2 kB)

Domácí úkol

Tohle tady uvádím jako příklad toho, jak to vypadat nemá, protože díky tomuto úkolu jsem Statistiku B neudělal. Zvlášť blbě mám druhou část (mnohonásobná regrese), resp. ji spíš nemám. Zadání následuje.

Reálná data 30-50 st. jednotek, minimálně 4. st znaky (1 vysvětlovaná proměná, ostatní vysvětlující)

 1. Jednoduchá regrese - 1 vysvětlovaná proměná, 1 vysvětlující proměná
  1. Úvod - popis souboru (časové a prostorové vymezení, zdroj údajů), popis st. znaků (měrné jednotky)
  2. Výběr vhodné regresní funkce, různá kritéria (pozor na regresní funkce, které nejsou lineární v parametrech!!!!), grafy
  3. Stručný komentář a odhady vysvětlované proměnné při známých hodnotách vysvětlující proměné.
 2. Mnohonásobná regrese
  1. Úvod - popis souboru (časové a prostorové vymezení, zdroj údajů), popis st. znaků nezařazených v jednoduché regresi (měrné jednotky)
  2. Výběr vhodné regresní funkce
   • celkový F-text
   • t-testy
   • metoda postupné regrese
   • multikolinearita
  3. Stručný komentář a odhady vysvětlované proměné při známých hodnotách vysvětlujících proměných.

V obou částech i měření míry závislosti (vhodné míry a jejich interpretace).

Navigace