Webhosting (2 kB)

Srovnání oficiálních Internetových stránek světových metropolí

Práce se zaměřuje na vzájemné srovnání oficiálních Internetových stránek světových metropolí. Jsou v ní popsány a zhodnoceny stránky sedmi evropských a jednoho amerického města. Města jsou dále ohodnocena podle osmi vybraných kritérií, s jejichž pomocí jsou jednotlivé stránky porovnány a jsou nalezena nejlepší v praxi již realizovaná řešení. Pro větší přehlednost jsou získané informace uspořádány do srovnávací tabulky, přiděleny body a určeno konečné pořadí. Závěrem je uvedeno stručné shrnutí současných trendů, které se v této oblasti prosazují.

Porovnávaná města: Amsterdam, Lyon, Orlando, Oslo, Paříž, Stockholm, Turín a Varšava. Spoluautorkou je Gabriela Hanzlová

.

Navigace