Webhosting (2 kB)

Aktivní úkol

Jako aktivní úkol jsem si ze tří možných vybral definici informační pořeby. Popisuju v ní co všechno ovlivňuje moje rozhodnutí zda ráno jít do školy nebo se na to vykašlat. Ohodnoceno 7/10.

Pasivní úkol

Hodnocení prací:

Za tyto práce jsem dostal 5/10.

Hodnocení zahraničních materiálů

Hodnocení článků:

Za tuto práci jsem dostal 4/8.

Vystižení postaty knihy

Cílem bylo nejdříve 111 slovy a potom 11 slovy vystihnout podstatu určité knihy. Já si vybral Stařec a moře od Ernesta Hemingwaye.

Esej

Téma mojí eseje je "Informační společnost - mýtus či realita, Přínosy a rizika informatizace státní správy." Ohodnoceno 13+/20.

Navigace